Forretningsbetingelser gældende for: Vojens Ishockey Klub

Organisationens juridiske navn: Selskabsform: forening

CVR-nummer: 46871812

Officiel e-mail adresse: morten.r@webspeed.dk

Officiel web-adresse: www.vojens-ik.dk


VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF OG BETALING VIA HJEMMESIDEN

1 Introduktion

1.1 Selskabsoplysninger: Klubmodul ApS (”Klubmodul”) er et anpartsselskab registreret med CVR.nr. 31 50 15 12, Banegraven 18, 3550 Slangerup og Dalbygade 40A, 2. Sal. 6000 Kolding. Vores officielle e-mailadresse er salg@klubmodul.dk, vores officielle web-adresse er www.klubmodul.dk.

1.2 Klubmodul leverer et administrationsprogram for sports- og idrætsklubber, som administrerer medlemskaber, herunder betaling af kontingent, til- og afmelding til hold og begivenheder samt køb af produkter fra sportsklubber og -foreninger mm. Denne forening anvender Klubmodul.

2 Vilkår og betingelser for hjemmesiden

2.1 Ved benyttelse af Klubmoduls hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

2.2 Klubmodul og foreningen kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.

2.3 Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.

3 Pris og betaling

3.1 Når du køber varer eller ydelser af en sportsklub eller –forening via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S, Nordea A/S eller en anden godkendt indløser, der samtidig sørger for, at din betaling overføres til den sportsklub eller –forening, som du har købt en vare eller ydelse af.

3.2 Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra sportsklubber og –foreninger, accepterer du, at Klubmodul administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.

3.3 Klubmodul kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

3.4 På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler:

  • Dankort

  • Visa/Dankort

  • Visa Electron

  • eDankort

  • Mastercard

  • Mastercard Debit

3.5 Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen

3.6 Klubmodul benytter DIBS og quickpay som betalingsgateway. DIBS A/S og Quickpay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S samt Nordea A/S. Læs mere på hhv. dibs.dk og quickpay.net om sikkerheden ved online betaling.

3.7 Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt

4 Fortrydelsesret

4.1 Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden. Har du købt en vare, løber fortrydelsesretten fra leveringstidspunktet. Har du købt en ydelse, f.eks. holddeltagelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang.

4.2 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. holddeltagelse, skal du rette henvendelse til Klubmodul Kundeservice eller til nærværende forening, som leverer ydelsen, inden udløbet af fortrydelsesretten.

4.3 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til nærværende forening, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

5 Personoplysninger

5.1 Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

5.2 Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

5.3 De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

5.4 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

5.5 De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos nærværende forening via Klubmodul eller Klubmoduls leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

5.6 Som registreret bruger hos Klubmodul eller Klubmoduls leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

5.7 Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

6 Brugernavn og adgangskode

6.1 Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos nærværende forening via Klubmodul eller Klubmoduls leverandører, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

6.2 Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

6.3 Du kan bestille en ny adgangskode den kan bestilles på den hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.

7 Nyhedsbreve

7.1 Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

7.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

7.3 Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.

8 Cookies

8.1 I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

8.2 I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

9 Tekniske krav til brugerens computerudstyr

9.1 Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

10 Ansvarsfraskrivelse

10.1 Klubmodul og nærværende forening er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

10.2 Klubmodul kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.

10.3 Klubmodul tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.

10.4 Klubmodul indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

10.5 Selvom Klubmodul tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og nærværende forening kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul samt nærværende forening forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

10.6 Klubmodul er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

10.7 Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul.

10.8 Klubmodul påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmoduls eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.

10.9 Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, skal du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor og Kundeservice vil derefter kontakte foreningen og bede om en udredelse på dine vegne. Bemærk venligst, at vi ikke kontrollerer foreningerne og kvaliteten på ydelserne eller den service, de leverer, og vi kan ikke garantere og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation på vegne af foreningerne. Vi vil vurdere de enkelte sager såfremt de skulle opstå og i samarbejde med leverandøren finde en passende løsning. Klubmodul opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til foreningen og forsøger at udrede omstændighederne.

10.10 Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Klubmodul eller en sportsklub eller -forening ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

11 Kundeservice

11.1. Generelt: I henhold til 10.9 vil Kundeservice derfor så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte Kundeservice ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på Hjemmesiden.

11.2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte foreningen for at følge op på din henvendelse.

11.3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og de vil forsøge at kontakte foreningen og meddele dem dit ønske. Det er dog ingen garanti for, at Kundeservice kan komme i kontakt med foreningen, eller at foreningen accepterer dine ønsker. Klubmodul opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til foreningen og forsøger at finde en løsning da det er foreningerne der står for planlægning med mere.

11.4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, foreningen har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.

11.5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte foreningen og bede om en kompensation på dine vegne. Bemærk venligst, at vi ikke kontrollerer foreningerne og kvaliteten på ydelserne eller den service, de leverer, og vi kan ikke give og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation på vegne af foreningerne. Klubmodul opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til foreningen og forsøger at udrede omstændighederne.

12 Force majeure

12.1 Klubmodul er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

12.2 Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

(a) strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

(c) brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

(d) umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

(e) umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

(f) en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

12.3 Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.


Herunder er foreningens forretningsbetingelser:


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram